VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
„MILEVA MARIĆ“
BEOGRAD

U OSNIVANjU!

EKONOMIJA – MEDICINA – INŽENJERSKI MENADŽMENT

Kabinet br.12, Nemanjina br.28
Kontakt: +381 11 3619 640
Kontakt: +381 11 3619 430
Mobilni: +381 63 375 401
E-mail: vsss.milevamaric@gmail.com