Master strukovne studije (MSS) Inženjerski menadžment

I година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

А3- Дигитална трансформација у индустријама (П)

(8 -9:30h)

       

2

А3- Инжењерски енглески језик (П)

(8-9:30h)

А3- Индустријски инжењеринг (П)

(8 -9:30 h)

3- Пословно право (В)

(9-10:30h)

3

А3- Дигитална трансформација у индустријама (П)

(10 -10:45h)

 

3- Пословне комуникације (В)

(11-12:30h)

А3- Пословно право (П)

(10-11:30 h)

3- Индустријски инжењеринг (В)

(11-12:30h)

4

     

5

   

3- Инжењерски енглески језик (В)

(13-13:45h)

 

6

     

7

А3- Пословне комуникације (П)

(13:30-15h)

     

8

 

А3- Пословне комуникације (П)

(15:30-16:15h)

     

9

 

3- Дигитална трансфорација у индустријама (В)

(17-17:45h)

     

I година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

А3- Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства (П)

(8-9:30h)

А3- Технолошки менаџмент (П)

(8:30-10h)

 

А3- Пројектни менаџмент (П)

(8:30-10h)

 

2

А3- Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства (П)

(10 -10:45h)

3- Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства (В)

(10:30-12h)

 

А3- Пројектни менаџмент (П)

(10:30-11:15h)

 

3

 

3- Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства (В)

(12:30-13:15h)

     

4

 

5

 

А3- Пословне стратегије (П)

(12:30-14 h)

 

3- Пројектни менаџмент (В)

(12:30-14h)

6

   

7

 

А3- Интернет технологије (П)

(14:30-16 h)

 

3- Пројектни менаџмент (В)

(14:30-15:15h)

8

         

9

   

3 – Технолошки менаџмент (В)

(17-17:45h)

3- Интернет технологије (В)

(17-17:45h)

3- Пословне стратегије (В)

(17-18:30h)

10

   

3 – Технолошки менаџмент (В)

(18:15-19h)

3- Интернет технологије (В)

(18:15-19h)

 

11

         

12

         

II година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

       

А3- Лидерство и управљање променама (П)

(8-9:30h)

2

   

4– Лидерство и управљање променама (П)

(9:30-11h)

 

А3- Системи за подршку планирању пословних ресурса (П)

(10-11:30h)

3

4– Мехатронички системи (В)

(12:30-14h)

А3- Стратегија технолошких иновација (П)

(11:45-13:15h)

А3- Интегрисани пословни процеси (П)

(11:45-13:15h)

 

4– Системи за подршку планирању пословних ресурса (П)

(12-13:30h)

4

А3- Методологија истраживачког рада (П)

(14:45-16:15h)

4– Методологија истраживачког рада (В)

(14-15:30h)

А3- Развој лидерства и управљање тимовима (П)

(14-15:30h)

А3- Пословно одлучивање (П)

(13:45-15:15h)

 

5

     

А3- Пословно одлучивање (П)

(15:45-16:30h)

А3- Мехатронички системи (П)

(16:30-18h)

6

 

4– Стратегија технолошких иновација (В)

(17-18:30h)

4– Развој лидерства и управљање тимовима (П)

(17-18:30h)

4– Интегрисани пословни процеси (В)

(17-18:30h)

4– Пословно одлучивање (В)

(18:30-19:15h)

11

       

II година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

   

А3- Операциони менаџмент (П)

(8-9:30h)

 

А3- Системи знања и управљање пројектима (П)

(8-9:30h)

2

   

А3- Операциони менаџмент (П)

(10-10:45h)

 

А3- Системи знања и управљање пројектима (П)

(10-10:45h)

3

     

А3- Менаџмент информациони системи (П)

(11:30-13h)

 

4

А3- Операциони менаџмент (П)

(15-16:30h)

4– Операциони менаџмент (В)

(15:30-18 h)

А3- Менаџмент информациони системи (П)

(13-14:30h)

А3- Менаџмент информациони системи (П)

(13:30-14:15h)

А3- Управљање трошковима (П)

(11:15-12h)

5

4– Системи знања и управљање пројектима (В)

(17-18:30h)

4– Менаџмент информациони системи (В)

(18:30-20 h)

4– Операциони менаџмент (В)

(16-17:30 h)

А3- Управљање трошковима (П)

(14:45-16:15h)

4– Управљање трошковима (В)

(12:30-14h)

6

     

4– Менаџмент информациони системи (В)

(17-18:30 h)