Master strukovne studije (MSS) Inženjerski menadžment

Studijski program: Master strukovne studije (MSS) Inženjerski menadžment

Organizacija studija: Semestar

R.br

.

Šifra

Naziv predmeta

B

Tip

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

DON

PRVA GODINA

1

21.MIM001

Digitalna transformacija u industrijama

1

SA

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2

21.MIM002

Poslovne komunikacije

1

SA

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3

21.MIM003

Industrijski inženjering

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

21.MIM004

Inženjerski engleski jezik

1

SA

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

5

21.MIM005

Poslovno pravo

1

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6

21.MIM006

Tehnološki menadžment

2

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

21.MIM007

Poslovne strategije

2

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

8

21.MIM008

Internet tehnologije

2

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

9

21.MIMI01

Izborni blok 1 (bira se 1 od 2)

2

 

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM009

Finansijski menadžment sa elementima računovodstva

2

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM010

Projektni menadžment

2

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10

21.MIM011

Stručna praksa MIM I

2

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6.00

DRUGA GODINA

11

21.MIM012

Metodologija istraživačkog rada

3

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

12

21.MIM013

Poslovno odlučivanje

3

SA

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

13

21.MIMI02

Izborni blok 2 (bira se 1 od 2)

3

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM014

Strategija tehnoloških inovacija

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM015

Integrisani poslovni procesi

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

21.MIMI03

Izborni blok 3 (bira se 1 od 2)

3

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM016

Razvoj liderstva i upravljanje timovima

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM017

Liderstvo i upravljanje promenama

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

15

21.MIMI04

Izborni blok 4 (bira se 1 od 2)

3

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM018

Sistemi za podršku planiranju poslovnih resursa

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM019

Mehatronički sistemi

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

16

21.MIM020

Stručna praksa MIM II

4

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

17

21.MIMI05

Izborni blok 5 (bira se 1 od 2)

4

 

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

7.00

   

21.MIM021

Operacioni menadžment

4

SA

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

7.00

   

21.MIM022

Menadžment informacioni sistemi

4

SA

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

7.00

18

21.MIMI06

Izborni blok 6 (bira se 1 od 2)

4

 

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM023

Sistemi znanja i upravljanje projektima

4

SA

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MIM024

Upravljanje troškovima

4

SA

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

19

21.MIM025

Izrada završnog master rada

4

SA

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

3.00

20

21.MIM026

Završni rad – master

4

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10.00