Osnovne strukovne studije (OSS) Ekonomija

Studijski program: Osnovne strukovne studije (OSS) Ekonomija

Organizacija studija: Semestar

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

B

Tip

Аktivnа nastavа

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

IR

PRVA GODINA

1

21.OSE001

Aplikativni softver

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

21.OSE002

Osnovi ekonomije

1

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3

21.OSE003

Uvod u finansije

1

SS

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

4

21.OSE004

Poslovna ekonomija

1

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

5

21.OSE005

Engleski jezik 1

1

AO

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6

21.OSE006

Stručna praksa (prva godina)

2

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6.00

7

21.OSE007

Poslovna statistika

2

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

8

21.OSE008

Računovodstvo

2

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

9

21.OSE009

Osnove marketinga

2

SS

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10

21.OSE010

Engleski jezik 2

2

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

DRUGA GODINA

11

21.OSE011

Osnovi menadžmenta

3

SS

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

12

21.OSE012

Finansijski menadžment

3

SS

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

13

21.OSE013

Privredno pravo

3

AO

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

21.OSEI01

Izborni blok 1 (bira se 1 od 2)

3

 

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE014

Informacioni sistemi

3

SA

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE015

Liderstvo i timski rad

3

SA

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

15

21.OSE016

Engleski jezik 3

3

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

16

21.OSE017

Stručna praksa (druga godina)

4

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

17

21.OSE018

Finansijsko računovodstvo i bilans

4

SA

4.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

18

21.OSE019

Engleski jezik 4

4

AO

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

19

21.OSEI02

Izborni blok 2 (bira se 1 od 2)

4

 

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

   

21.OSE020

Preduzetništvo

4

SS

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

   

21.OSE021

Bankarstvo

4

SS

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20

21.OSEI03

Izborni blok 3 (bira se 1 od 2)

4

 

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE022

Računovodstveni informacioni sistemi

4

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE023

Marketing informacioni sistemi

4

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

TREĆA GODINA

21

21.OSE024

Ekološki menadžment i održivi razvoj

5

SA

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

22

21.OSE025

Analiza poslovanja

5

SA

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

23

21.OSEI04

Izborni blok 4 (bira se 1 od 2)

5

 

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE026

Carinsko i špeditersko poslovanje

5

SS

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE027

Finansijska tržišta

5

SS

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

24

21.OSE028

Finansijska kontrola i revizija

5

SS

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

25

21.OSEI05

Izborni blok 5 (bira se 1 od 2)

5

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE029

Finansijsko i devizno poslovanje

5

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE030

Spoljnotrgovinsko poslovanje

5

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

26

21.OSE031

Stručna praksa (treća godina)

6

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

27

21.OSE032

Strategijski menadžment

6

SS

4.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

28

21.OSE033

Poslovno odlučivanje

6

SS

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

29

21.OSEI06

Izborni blok 6 (bira se 1 od 2)

6

 

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE034

Osiguranje

6

SA

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OSE035

Digitalni marketing

6

SA

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

30

21.OSE036

Završni rad

6

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

31

21.OSE037

Završni rad (predmet)

6

SA

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

4.00