Master strukovne studije (MSS) Ekonomija

I година – смер Економија

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

     

3

       

4

     

5

       

6

     

7

       

8

   

7– Менаџмент знања (В)

(12:30-14 h)

А3- Конкурентност предузећа и привреде (П)

(12 -13:30 h)

 

9

 

7– Финансијска тржишта (В)

(14-15:30 h)

7– Пословно право (В)

(14:30-15 h)

7 – Међународна економија (В)

(14:30-16 h)

 

10

А3- Финансијска тржишта (П)

(16:30-18h)

А3- Пословно право (П)

(16:30-18 h)

А3- Менаџмент МСП (П)

(16:30-18 h)

7– Менаџмент МСП (В)

(16:30-18 h)

7 – Управљање породичним пословањем (В)

(14:30-16 h)

11

А3- Менаџмент знања (П)

(18:30-20h)

А3- Међународна економија (П)

(18:30 -20 h)

А3- Управљање породичним пословањем (П)

(18:30-20 h)

 

7– Конкурентност предузећа и привреде (В)

(14:30-16 h)

I година – смер Економија

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

         

3

         

4

 

5

       

6

   

7

 

7– Банкарско пословање (В)

(13-14:30h)

7– Управљање финансијским ризицима (В)

(13-14:30h)

7– Пословне стратегије (В)

(13-14:30h)

8

 

А3- Пословне стратегије (П)

(14:30-16h)

7– Банкарско пословање (В)

(15-15:45h)

7– Управљање финансијским ризицима (В)

(15-15:45h)

7– Пословне стратегије (В)

(15-15:45h)

9

         

10

А3- Банкарско пословање (П)

(17-18:30h)

А3- Управљање финансијским ризицима (П)

(17-18:30h)

А3- Инвестирање у хартије од вредности (П)

(16:30-18:00h)

А3- Пројектни менаџмент (П)

(17-18:30h)

7– Пројектни менаџмент (В)

(17-18:30h)

11

А3- Банкарско пословање (П)

(19-19:45h)

А3- Управљање финансијским ризицима (П)

(19-19:45h)

 

7– Инвестирање у хартије од вредности (В)

(19-19:45h)

7– Пројектни менаџмент (В)

(19-19:45h)

12

         

II година – смер Економија

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

 

А3- Управљање истраживањем и развојем (П)

(8-9:30h)

     

2

 

А3- Менаџмент људских ресурса (П)

(10-11:30h)

А3- Електронско пословање (П)

(10-11:30h)

   

3

А3- Методологија истраживачког рада (П)

(11-12:30h)

       

4

А3- Економика раста и развоја (П)

(13-14:30h)

8– Методологија истраживачког рада (В)

(13:30-15h)

8– Економика раста и развоја (В)

(13:30-15h)

8– Електронско пословање (В)

(13:30-15h)

 

5

   

8– Менаџмент људских ресурса (В)

(15:30-17h)

   

6

   

8– Управљање истраживањем и развојем (В)

(17:30-18h)

А3- Примена статистичких модела у пословању (П)

(16:30-18h)

8– Примена статистичких модела у пословању (В)

(16:30-18h)

7

     

А3- Савремене пословне комуникације (П)

(18:30-20h)

8– Савремене пословне комуникације (В)

(18:30-20h)

11

       

12

         

II година – смер Економија

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

 

А3- Понашање потрошача (П)

(10:30-12h)

А3- Понашање потрошача (П)

(11-12:30h)

8– Корпоративне финансије (В)

(10:30-12h)

 

3

А3- Управљање инвестицијама (П)

(11-12:30h)

А3- Управљање инвестицијама (П)

(12:30-14h)

 

8– Понашање потрошача (В)

(12:30-14h)

 

4

А3- Корпоративне финансије (П)

(13 -14:30h)

       

5

         

6

 

8– Управљање инвестицијама (В)

(16:30-18h)

 

7

   

8– Управљање инвестицијама (В)

(17-18:30h)

8– Корпоративне финансије (В)

(16:30-18h)

8

 

А3- Корпоративне финансије (П)

(18:30-20h)

9

     

8– Понашање потрошача (В)

(18:30-20h)