Osnovne strukovne studije (OSS) Inženjerski menadžment

Studijski program: Osnovne strukovne studije (OSS) Inženjerski menadžment

Organizacija studija: Semestar

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

B

Tip

Аktivnа nastavа

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

IR

PRVA GODINA

1

21.OIM001

Aplikativni softver

1

AO

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2

21.OIM002

Inženjerska fizika I

1

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3

21.OIM003

Hemija

1

SS

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

21.OIM004

Operativni sistemi

1

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

5

21.OIM005

Engleski jezik 1

1

AO

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6

21.OIM006

Statistika za inženjere

2

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

4.00

7

21.OIM007

Engleski jezik 2

2

AO

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

8

21.OIM008

Računovodstvo za menadžere

2

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

9

21.OIM009

Inženjerska fizika 2

2

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10

21.OIM010

Računarske mreže

2

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

11

21.OIM011

Stručna praksa (prva godina)

2

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

DRUGA GODINA

12

21.OIM012

Menadžment ljudskim resursima

3

SS

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

13

21.OIM013

Engleski jezik 3

3

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

21.OIM014

Tehnološko preduzetništvo

3

SS

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

15

21.OIM015

Inženjerska metrologija

3

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

16

21.OIMI01

Izborni blok 1 (bira se 1 od 2)

3

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM016

Ekološki menadžment i održivi razvoj

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM017

Primenjena elektronika

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

17

21.OIM018

Stručna praksa (druga godina)

4

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

18

21.OIM019

Engleski jezik 4

4

AO

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

19

21.OIM020

Informacioni sistemi u proizvodnji

4

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

8.00

20

21.OIMI02

Izborni blok 2 (bira se 1 od 2)

4

 

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM021

Osnovi finansijskog menadžmenta sa računovodstvom

4

SS

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM022

Upravljanje poslovanjem

4

SS

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

21

21.OIMI03

Izborni blok 3 (bira se 1 od 2)

4

 

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM023

Tehnike programiranja

4

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM024

Elektrotehnika

4

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

TREĆA GODINA

22

21.OIM025

Menadžment promena

5

SS

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

23

21.OIM026

Inženjerski menadžment u bankarstvu i osiguranju

5

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

24

21.OIM027

Digitalni marketing

5

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

25

21.OIMI04

Izborni blok 4 (bira se 1 od 2)

5

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM028

Termodinamika i mehanika fluida

5

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM029

Primena računara

5

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

26

21.OIMI05

Izborni blok 5 (bira se 1 od 2)

5

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM030

Tehnički materijali

5

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM031

Tehnike merenja

5

SS

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

27

21.OIM032

Stručna praksa (treća godina)

6

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

28

21.OIM033

Upravljanje kvalitetom

6

SS

4.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

29

21.OIM034

Poslovno pravo i inženjerski menadžment

6

SA

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

30

21.OIMI06

Izborni blok 6 (bira se 1 od 2)

6

 

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM035

Menadžment energetskim resursima

6

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.OIM036

Obnovljivi izvori energije

6

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

31

21.OIM037

Završni rad (predmet)

6

SA

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

4.00

32

21.OIM038

Završni rad

6

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00