Master strukovne studije (MSS) Ekonomija

Studijski program: Master strukovne studije (MSS) Ekonomija

Organizacija studija: Semestar

R.br

.

Šifra

Naziv predmeta

B

Tip

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

DON

PRVA GODINA

1

21.MSE001

Finansijska tržišta i institucije

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2

21.MSE002

Menadžment znanja

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3

21.MSE003

Poslovno pravo

1

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

21.MSEI01

Izborni blok 1 (bira se 1 od 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE004

Međunarodna ekonomija

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE005

Menadžment MSP

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

5

21.MSEI02

Izborni blok 2 (bira se 1 od 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE006

Upravljanje porodičnim poslovanjem

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE007

Konkurentnost preduzeća i privrede

1

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6

21.MSE008

Bankarsko poslovanje

2

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7

21.MSE009

Investiranje u hartije od vrednosti

2

SA

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

8

21.MSE010

Upravljanje finansijskim rizicima

2

SA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

9

21.MSEI03

Izborni blok 3 (bira se 1 od 2)

2

 

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE011

Poslovne strategije

2

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE012

Projektni menadžment

2

SA

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10

21.MSE013

Stručna praksa I

2

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

DRUGA GODINA

11

21.MSE014

Metodologija istraživačkog rada

3

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

12

21.MSE015

Ekonomika rasta i razvoja

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

13

21.MSE016

Menadžment ljudskih resursa

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

21.MSEI04

Izborni blok 4 (bira se 1 od 2)

3

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE017

Upravljanje istraživanjem i razvojem

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE018

Elektronsko poslovanje

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

15

21.MSEI05

Izborni blok 5 (bira se 1 od 2)

3

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE019

Primena statističkih modela u poslovanju

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE020

Savremene poslovne komunikacije

3

SA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

16

21.MSE021

Stručna praksa II

4

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

17

21.MSE022

Upravljanje investicijama

4

SA

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

7.00

18

21.MSEI06

Izborni blok 6 (bira se 1 od 2)

4

 

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE023

Korporativne finansije

4

SA

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

   

21.MSE024

Ponašanje potrošača

4

SA

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

19

21.MSE025

Izrada završnog master rada

4

SA

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

3.00

20

21.MSE026

Završni rad – master

4

SA

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.00