Osnovne strukovne studije (OSS) Ekonomija

I година – смер Економија

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

А1 – Основи економије (П):

(8-9:30h)

А1 – Пословна економија (П):

(9-10:30h)

     

2

А1 – Апликативни софтер (П):

(9-10:30h)

   

3

А1 – Енглески језик 1 (П):

(10-11:30h)

30 – Пословна економија (В) (11-12:30h)

   

4

33 – Апликативни софтер (В):

(11-12:30h)

А1 – Увод у финансије (П):

(11-12:30h)

 

5

30- Енглески језик 1 (В) (12-12:45h)

 

А1 – Увод у финансије (П) (13-13:45h)

 

6

     

7

30 – Основи економије (В):

(14-15:30h)

     

8

     

30- Увод у финансије (В) (15-16:30 h)

 

9

         

10

         

11

         

12

         

I година – смер Економија

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

 

А1- Рачуноводство (П) (11 -12:30 h)

30- Рачуноводство (В) (9 -9:45h)

30 – Пословна статистика (В):

(10-11:30h)

 

3

А1- Енглески језик 2 (П) (12-13:30h)

30- Рачуноводство (В) (13 -14:30 h)

А1- Основе маркетинга (П) (11 -12:30h)

33- Основе маркетинга (В) (12 -13:30h)

 

4

А1 – Пословна статистика (П):

(14-15:30h)

5

 

А1- Основе маркетинга (П) (13 -13:45h)

   

6

А1 – Пословна статистика (П):

(16-16:45h)

 

7

30- Енглески језик 2 (В) (15:30-17:00 h)

     

8

 

30 – Пословна статистика (В):

(17:30-18:15h)

     

9

         

10

         

11

         

12

         

II година – смер Економија

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

     

А1 – Лидерство и тимски рад (П):

(8-09:30h)

 

2

 

А1 – Финансијски менаџмент (П):

(11-12:30h)

А1 – Информациони системи (П):

(11-12:30h)

А1 – Лидерство и тимски рад (П):

(10 -10:45h)

А1 – Привредно право (П):

(9-10:30h)

3

А1 – Основи менаџмента (П):

(12-13:30h)

А1 – Финансијски менаџмент (П):

(13-13:45h)

А1 – Информациони системи (П):

(13-13:45h)

32 – Финансијски менаџмент (В):

(12-13:30h)

35 – Привредно право (В):

(11-11:45h)

4

А1 – Основи менаџмента (П):

(14-14:45h)

 

32 – Енглески језик 3 (В):

(15-16:30h)

35 – Информациони системи (В):

(12-12:45h)

35 – Основи менаџмента (В):

(12:15-13h)

5

 

А1 – Енглески језик 3 (П):

(14:30-16h)

32 – Информациони системи (В):

(17-18:30h)

 

32 – Лидерство и тимски рад (В):

(13:30 -14:15h)

6

       

7

       

11

       

12

         

II година – смер Економија

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

А1 – Енглески језик 4 (П):

(8-9:30h)

А1 – Предузетништво (П):

(9-10:30h)

А1 – Финансијско рачуноводство и биланс (П):

(9-10:30h)

38 – Рачуноводствени информациони системи (В):

(10-10:30h)

А1 – Банкарство (П):

(9-10:30h)

2

А1 – Финансијско рачуноводство и биланс (П):

(10-11:30h)

 

30 – Финансијско рачуноводство и биланс (В):

(11-12:30h)

38 – Рачуноводствени информациони системи (В):

(11-11:45h)

38 – Маркетинг информациони системи (В):

(11-12:30h)

3

30 – Енглески језик 4 (В):

(12-12:45h)

33 – Предузетништво (В):

(12-13:30h)

 

А1 – Маркетинг информациони системи (П):

(13-14:30h)

38 – Маркетинг информациони системи (В):

(13-13:45h)

4

 

33 – Предузетништво (В):

(14-14:45h)

 

А1 – Маркетинг информациони системи (П):

(15-15:45h)

 

5

   

А1 – Рачуноводствени информациони системи (П):

(16-17:30h)

 

38 – Банкарство (В):

(16-17:30h)

6

 

А1 – Рачуноводствени информациони системи (П):

(18-18:45h)

 

7

     

38 – Банкарство (В):

(18-18:45h)

8

   

9

       

10

     

III година – смер Економија

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

     

33– Анализа пословања (В):

(10-11:30h)

33– Финансијко и девизно пословање (В):

(9-10:30h)

3

     

30– Финансијска тржишта (В):

(12-12:45h)

33– Спољнотрговинско пословање (В):

(11-12:30h)

4

       

5

         

6

     

А1 – Финансијко и девизно пословање (П):

(14-15:30h)

7

     

8

А1 – Анализа пословања (П):

(15-16:30h)

 

А1 – Царинско и шпедитерско пословање (П):

(14-15:30h)

А1 – Спољнотрговинско пословање (П):

(16-17:30h)

9

А1 – Еколошки менаџмент и одрживи развој (П):

(16:30-18h)

   

10

А1 – Анализа пословања (П):

(17-17:45h)

А1 – Финансијска тржишта (П):

(16-17:30h)

 

11

30 – Еколошки менаџмент и одрживи развој (В):

(19-19:45h)

 

12

 

30– Царинско и шпедитерско пословање (В):

(19-19:45h)

 

III година – смер Економија

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

     

А1 – Пословно одлучивање (П):

(10-11:30h)

30 – Пословно одлучивање (В):

(11-11:45h)

3

     

А1 – Пословно одлучивање (П):

(12-12:45h)

30 – Осигурање (В):

(12:30-14h)

4

 

А1 – Осигурање (П):

(13-14:30h)

   

5

 

А1 – Осигурање (П):

(15-15:45h)

А1 – Стратегијски менаџмент (П):

(14-15:30h)

30 – Осигурање (В):

(14-15:30h)

30 – Дигитални маркетинг (В):

(14:30-16h)

6

 

А1 – Дигитални маркетинг (П):

(16:15-17:45h)

30 – Стратегијски менаџмент (В):

(16-17:30h)

30 – Дигитални маркетинг (В):

(16-17:30h)

 

7

А1 – Стратегијски менаџмент (П):

(17-18:30h)

А1 – Дигитални маркетинг (П):

(18:15-19h)

     

8

   

9

         

10

 

11

       

12