Osnovne strukovne studije (OSS) Inženjerski menadžment

I година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

А2 – Енглески језик 1 (П):

(9-10:30h)

       

2

26- Апликативни софтвер (В) (10-11:30 h)

26- Оперативни системи (В) (10-11:30 h)

А2- Хемија (П) (11:00-12:30 h)

3

А2 – Инжењерска физика I (П):

(11-12:30h)

А2 – Апликативни софтвер (П):

(11-12:30h)

26- Оперативни системи (В) (12-12:45 h)

36 – Инжењерска физика I (В):

(13-14:30h)

4

26- Апликативни софтвер (В) (12-12:45 h)

   

5

 

36- Енглески језик 1 (В) (13-13:45 h)

36- Хемија (В) (13:30-14:15 h)

 

6

     

7

       

8

         

9

 

А2 – Оперативни системи (П):

(16-17:30h)

     

10

         

11

         

12

         

I година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

А2- Енглески језик 1 (П) (10-11:30 h)

 

36- Статистика за инжењере (В) (10 -11:30 h)

26 – Рачунарске мреже (В):

(10-11:30h)

36- Рачуноводство за менаџере (В) (10 -11:30 h)

3

А2- Статистика за инжењере (П) (12-13:30 h)

А2- Рачуноводство за менаџере (П) (12 -13:30 h)

36- Статистика за инжењере (В) (12 -12:45 h)

36- Инжењерска физика 2 (В) (12 -13:30 h)

 

4

 

5

36- Енглески језик 1 (В) (14:00-14:45 h)

     

6

   

7

       

8

 

А2 – Инжењерска физика 2 (П):

(15:15-16:45h)

 

А2 – Рачунарске мреже (П):

(17:00-18:30h)

 

9

         

10

         

11

         

12

         

II година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

 

А2 – Енглески језик 3 (П):

(9:00-10:30h)

А2 – Технолошко предузетништво (П):

(9:00-10:30h)

   

2

 

36- Менаџмент људским ресурсима (В) (11:00-11:45 h)

А2 – Технолошко предузетништво (П):

(11:00-11:45h)

А2 – Еколошки менаџмент и одрживи развој (П):

(11:00-12:30h)

 

3

А2 – Менаџмент људским ресурсима (П):

(13:00-14:30h)

 

36- Енглески језик 3 (В) (12:30-14:00 h)

А2 – Примењена електроника (П):

(13:00-14:30h)

36- Еколошки менаџмент и одрживи развој (В) (13:00-14:30 h)

4

А2 – Менаџмент људским ресурсима (П):

(15:00-15:45h)

     

36- Примењена електроника (В) (15:00-16:30) h

5

 

А2 – Инжењерска метрологија (П):

(17:00-18:30h)

36- Инжењерска метрологија (В) (16:00-16:45 h)

36- Технолошко предузетништво (В)

(16:00-16:45 h)

 

6

       

7

       

11

       

12

         

II година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

 

А2 – Основи финансијског менаџмента са рачуноводством (П):

(9-10:30h)

26 – Информациони системи у производњи (В):

(9-10:30h)

А2 – Електротехника (П):

(9-10:30h)

26 – Електротехника (В):

(9-10:30h)

2

 

А2 – Основи финансијског менаџмента са рачуноводством (П):

(11-11:45h)

26 – Информациони системи у производњи (В):

(11-11:45h)

А2 – Електротехника (П):

(11-11:45h)

26 – Електротехника (В):

(11-11:45h)

3

А2 – Енглески језик 4 (П):

(14-15:30h)

36 – Енглески језик 4 (В):

(12:30-13:15h)

 

А2 – Технике програмирања (П):

(12:15-13:45h)

 

4

 

А2 – Управљање пословањем (П):

(14-15:30h)

 

А2 – Технике програмирања (П):

(14:15-15h)

 

5

А2 – Информациони системи у производњи (П):

(17-18:30h)

А2 – Управљање пословањем (П):

(16-16:45h)

36 – Основи финансијског менаџмента са рачуноводством (В):

(17-18:30h)

36 – Управљање пословањем (В):

(17-18:30h)

26 – Технике програмирања (В):

(17-18:30h)

6

А2 – Информациони системи у производњи (П):

(19-19:45h)

     

26 – Технике програмирања (В):

(19-19:45h)

III година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за зимски семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

         

2

     

36 – Инжењерски менаџмент у банкарству и осигурању (В):

(9-10:30h)

36 – Технички материјали (В):

(9-10:30h)

3

     

36 – Термодинамика и механика флуида (В):

(11-12:30h)

36 – Технике мерења (В):

(11-12:30h)

4

 

36 – Менаџмент промена (В):

(11:45-12:30h)

А2 – Термодинамика и механика флуида (П):

(12-13:30h)

   

5

 

А2 – Инжењерски менаџмент у банкарству и осигурању (П):

(13-14:30h)

А2 – Примена рачунара (П):

(14-15:30h)

   

6

 

А2 – Дигитални маркетинг (П):

(15-16:30h)

26 – Дигитални маркетинг (В):

(16-17:30h)

А2 – Технички материјали (П):

(16-17:30h)

7

     

8

А2 – Менаџмент промена (П):

(16-17:30h)

 

26 – Примена рачунара (В):

(18-19:30h)

А2 – Технике мерења (П):

(18-19:30h)

 

9

     

10

А2 – Менаџмент промена (П):

(18-18:45h)

   

11

   

12

     

III година – смер Инжењерски менаџмент

Распоред часова за летњи семестар

Час

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

   

А2 – Управљање квалитетом (П):

(9-10:30h)

 

А2 – Управљање квалитетом (П):

(9-10:30h)

2

   

37 – Пословно право и инжењерски менаџмент (В):

(11-12:30h)

 

37 – Управљање квалитетом (В):

(11-12:30h)

3

     

37 – Менаџмент енергетским ресурсима (В):

(13-14:30h)

 

4

     

37 – Менаџмент енергетским ресурсима (В):

(15-15:45h)

5

         

6

         

7

 

А2 – Пословно право и инжењерски менаџмент (П):

(17-18:30h)

А2 – Менаџмент енергетским ресурсима (П):

(17-18:30h)

А2 – Обновљиви извори енергије (П):

(17-18:30h)

36 – Обновљиви извори енергије (В):

(17-18:30h)

8

 

9

 

А2 – Пословно право и инжењерски менаџмент (П):

(19-19:45h)

А2 – Менаџмент енергетским ресурсима (П):

(19-19:45h)

А2 – Обновљиви извори енергије (П):

(19-19:45h)

36 – Обновљиви извори енергије (В):

(19-19:45h)

10

 

11

       

12