Po čemu se izdvajamo od drugih

Visoka škola strukovnih studija „Mileva Marić“ prirodni je nastavak svega onoga što je Poslovni sistem „Đuro Salaj“ razvijao od 1952. godine, kada je osnovan kao Radnički univerzitet.

Nalazimo se u Nemanjinoj 28, u zgradi Akademije 28, koja je takođe deo našeg poslovnog sistema, koji je tradicionalno poznat po širokom spektru kulturno-obrazovnih aktivnosti i događanja.

S obzirom na dugačku i uspešnu tradiciju sprovođenja obuka neformalnog tipa, koje doprinose ličnom usavršavanju i stručnom osposobljavanju, koncept upotrebnih znanja negujemo i kroz obrazovne programe Visoke škole strukovnih studija.

Mi smo škola koja teorije pretvara u savremene prakse i bitno nam je da znanja naših studenata budu konkurentna na tržištu rada.

Zato naši studenti imaju pristup svim neformalnim programima u okviru Centra za obrazovanje, kao i pogramima Škole jezika „Đuro Salaj“, gde osim stranih jezika predviđenim osnovnim studijskim programima, mogu da uče i druge svetske jezike po izboru.

Kako iz godine u godinu poslovanje prilagođavamo aktuelnim okolnostima, dinamičnom poslovnom okruženju i potrebama studenata, predavanja su organizovana i u poslepodnevnim satima, kao i vikendom, zbog lakše organizacije zaposlenih studenata.

Cilj nam je da mladi ljudi od nas dobiju brigu o obrazovanju koju zaslužuju i da sa stečenim diplomama, poput putokaza, tačno znaju kojim putem treba da nastave dalje.
……..